top of page

Podmínky

1. Podmínky

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami používání webových stránek, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech příslušných místních zákonů. Pokud s některým z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat tento web nebo na něj přistupovat. Materiály obsažené na tomto webu jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

2. Použijte licenci

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Je uděleno povolení dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na web 7wiseways pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

 • upravovat nebo kopírovat materiály;

 • sdílet osobní údaje nebo kontaktní údaje s jakýmkoli učitelem nebo studentem z důvodu ochrany osobních údajů;

 • používat materiály pro jakékoli komerční účely nebo pro veřejné vystavování (komerční nebo nekomerční);

 • pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách 7wiseways;

 • odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická označení; nebo

 • převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakémkoli jiném serveru.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některá z těchto omezení, a společnost 7wiseways ji může kdykoli ukončit. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte v držení, ať už v elektronickém nebo tištěném formátu.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Materiály na webových stránkách 7wiseways jsou poskytovány „tak, jak jsou“. 7wiseways neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, mimo jiné včetně předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Společnost 7wiseways dále nezaručuje ani neposkytuje žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách, ani jinak souvisejících s těmito materiály nebo na jakýchkoli stránkách souvisejících s touto stránkou.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

4. Omezení

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Společnost 7wiseways ani její dodavatelé v žádném případě neodpovídají za jakékoli škody (mimo jiné včetně škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na internetových stránkách 7wiseways. , i když byla společnost 7wiseways nebo autorizovaný zástupce společnosti 7wiseways informována o možnosti takového poškození ústně nebo písemně. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se vás tato omezení vztahovat.

5. Revize a omyly

Materiály, které se objevují na webových stránkách 7wiseways, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. 7wiseways nezaručuje, že některý z materiálů na jejích webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. 7wiseways může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na jejích webových stránkách. 7wiseways se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

6. Nevyžádání

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Učitelé využívající platformu 7wiseways nesmějí žádat o podnikání jakéhokoli druhu od žádného ze studentů a rodičů 7wiseways nebo přímo či nepřímo způsobit, aby nebyli patrony 7wiseways. Jakékoli porušení tohoto pravidla bude mít za následek propadnutí zůstatku na vašem účtu.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

7. Odkazy

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

7wiseways nekontroloval všechny weby spojené s jeho internetovým webem a není odpovědný za obsah takových odkazů. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená schválení stránkami 7wiseways. Použití jakékoli takové odkazované webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

8. Úpravy podmínek používání stránek

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Společnost 7wiseways může kdykoli bez upozornění revidovat tyto podmínky používání svých webových stránek. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek používání.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

9. Rozhodné právo

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek 7wiseways se bude řídit zákony státu Karnataka bez ohledu na jeho kolizní ustanovení.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

10. Zásady ochrany osobních údajů

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V souladu s tím jsme vyvinuli tyto zásady, abychom vám porozuměli, jak shromažďujeme, používáme, komunikujeme a zveřejňujeme a používáme osobní údaje. Následující část popisuje naše zásady ochrany osobních údajů.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

 • Žádáme studenty a učitele, aby nesdíleli kontaktní informace. Veškerá komunikace mezi studentem a učitelem by měla probíhat prostřednictvím platformy, a to buď prostřednictvím textového chatu, nebo možnosti volání poskytované prostřednictvím našeho účtu Zoom. Jakýkoli požadavek druhé strany týkající se téhož by měl být okamžitě upozorněn. 7wiseways si vyhrazuje právo pozastavit váš účet a propadnout váš zůstatek v případě porušení těchto zásad.

 • Před nebo v době shromažďování osobních údajů budeme identifikovat účely, pro které jsou informace shromažďovány.

 • Osobní údaje budeme shromažďovat a používat výhradně za účelem splnění námi stanovených účelů a pro jiné kompatibilní účely, pokud nezískáme souhlas dotčené osoby nebo pokud to nevyžaduje zákon.

 • Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro splnění těchto účelů.

 • Osobní údaje budeme shromažďovat zákonnými a spravedlivými prostředky a případně s vědomím nebo souhlasem dotčené osoby.

 • Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které mají být použity, a v rozsahu nezbytném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a aktuální.

 • Osobní údaje budeme chránit přiměřenými bezpečnostními opatřeními proti ztrátě nebo krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úprav.

 • Zákazníkům snadno zpřístupníme informace o našich zásadách a postupech týkajících se správy osobních údajů.

 • Zavázali jsme se k podnikání v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu a zachování důvěrnosti osobních údajů.

Okrúhly prsteň s kvetinovým vzorom.

11. Zásady vracení peněz.

Než se přihlásíte k odběru některého z plánů předplatného, ​​pozorně si přečtěte podmínky předplatného / tarifu, protože jakmile se přihlásíte k odběru, nemůžete jej změnit, zrušte svůj tarif předplatného. Jakmile se přihlásíte k odběru a provedete požadovanou platbu, bude platba konečná a nebude možné provádět žádné změny ani úpravy, ani nebude vrácena žádná částka.

12. Platform

These Terms and Conditions apply to all Users of the 7Wiseways , including educators who are also contributors/ teachers on the Platform. The Platform includes all aspects of the Website and Apps which includes but is not limited to products, software and service offered via the 7Wiseways Platform

7Wiseways Platform is an online platform that supports and facilitates the online education via accessible and collaborative Zoom white board and video conferencing and acts as an intermediary between the educator and the User.  

The 7Wiseways Platform is an online platform that supports and facilitates the online education via accessible platform may include or contain links to any third-party websites that may or may not be owned or controlled by7Wiseways. 7Wiseways has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third-party websites. In addition, 7Wiseways will not and cannot censor or edit the content of any third-party site. By using the 7Wiseways Platform, you expressly relieve 7Wiseways from any and all liability arising from your use of any third-party website or services.

7Wiseways hereby grants the you a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, limited license to use the 7Wiseways Platform in accordance with these Terms and Conditions.

You agree and acknowledge that 7Wiseways shall have the right at any time to change or discontinue any aspect or feature of the 7Wiseways Platform, including, but not limited to, hours of availability and equipment needed for access or use, schedules, teaching structure, fees, methods of teaching. Further, 7Wiseways  may discontinue disseminating any portion of information or category of information may change or eliminate any transmission method and may change transmission speeds or other signal characteristics. 7Wiseways reserves the right to refuse access to the 7Wiseways Platform, terminate Accounts, remove or edit contents without any notice to You.

 

13. Account

In order to access some of the features of the 7Wiseways Platform, you may have to create your account with 7Wiseways. You agree and confirm that you will never use another User’s account nor provide access to your account to any third-party. When creating your account, you confirm that the information so provided is accurate and complete. Further, you agree that you are solely responsible for the activities that occur on your account, and you shall keep your account password secure and not share the same with anyone. You must notify 7Wiseways immediately of any breach of security or unauthorized use of your account. At no point in time will 7Wiseways be liable for any losses caused by any unauthorized use of your account, you shall solely be liable for the losses caused to 7Wiseways or others due to such unauthorized use, if any.

User shall be solely responsible for his or her own actions in utilizing such User Content and availing the 7Wiseways Platform provided herein.

 

 

14. User Information

The Application/Website/Services/products obtains the information you provide when you download and register for the Application or use the services. When you register with us, you generally provide (a) your name, age, email address, location, phone number, password (b) transaction-related information for payment of fee/ collecting salary (c) information you provide us when you contact us for help; (d) information you enter into our system when using the Application/Services/products, such as while asking/clearing doubts, participating in discussions and taking/conducting  tests. The said information collected from the users could be categorized as “Personal Information”, “Sensitive Personal Information” and “Associated Information”. Personal Information, Sensitive Personal Information and Associated Information (each as individually defined under this Information Technology (Reasonable security practices and procedures and sensitive personal data or information) Rules, 2011 (the “Data Protection Rules”)) shall collectively be referred to as 'Information' in this Policy. We may use the Information to contact you from time to time, to provide you with the Services, important information, required notices and marketing promotions. We will ask you when we need more information that personally identifies you (personal information) or allows us to contact you. We will not differentiate between who is using the device to access the Application, Website or Services or products, so long as the log in/access credentials match with yours. In order to make the best use of the Application/Website/Services/products and enable your Information to be captured accurately on the Application/Website/Services/products, it is essential that you have logged in using your own credentials. That we will provide you with an option to not provide your personal information at every juncture. Further, you shall, at any time while using the Application/Services/products, also have an option to withdraw your consent given earlier to us to use such Personal Information or Sensitive Personal Information. Such withdrawal of the consent is required to be sent in writing to us at the contact details provided in the contact us section. In such event, however, the Company fully reserves the right not to allow further usage of the Application or provide any Services/products thereunder to you.

 

15. Access, Permissions, and Restrictions

7Wiseways hereby grants you permission to access and use the 7Wiseways Platform as set forth in these Terms and Conditions, provided that:

You agree not to distribute in any medium any part of the 7Wiseways Platform or the content without 7Wiseways’s prior written authorization.

You agree not to change/alter/modify any part or aspect of the Application/Website/Platform.

You agree not to access content of any other User through any technology other than logging in for classes, conducting/appearing in regular classes/doubt classes and only for educational purposes, You agree not to use the platform for any commercial purposes

the sale of advertising, sponsorships, or promotions on any page or website that provide similar 7Wiseways Platform as that of 7Wiseways.

You agree to receive installs and updates from time to time from 7Wiseways. These updates are designed to improve, enhance and further develop the 7Wiseways Platform and may take the form of bug fixes, enhanced functions, new software modules and completely new versions. You agree to receive such updates (and permit 7Wiseways to deliver these to you) as part of your use of the 7Wiseways Platform.

You agree not to use or launch any automated system, including without limitation, “robots,” “spiders,” or “offline readers,” that accesses the 7Wiseways Platform in a manner that sends more request messages to 7Wiseways’s servers in a given period of time than a human can reasonably produce in the same period by using a conventional on-line web browser. Notwithstanding the foregoing, 7Wiseways grants the operators of public search engines permission to use spiders to copy materials from the site for the sole purpose of and solely to the extent necessary for creating publicly available searchable indices of the materials, but not caches or archives of such materials. 7Wiseways reserves the right to revoke these exceptions either generally or in specific cases at any time with or without providing any notice in this regard. You agree not to collect or harvest any personally identifiable information, including account names, from the 7Wiseways Platform, nor to use the communication systems provided by the 7Wiseways Platform (e.g., comments, email) for any commercial solicitation purposes. You agree not to solicit, for commercial purposes, any Users of the 7Wiseways Platform with respect to User Content.

You may post reviews, comments, send other communications; and submit suggestions, ideas, comments, questions or other information as long as the content is not illegal, obscene, threatening, defamatory, invasive of privacy, infringement of intellectual property rights, or otherwise injurious to third parties or objectionable and does not consist of or contain software viruses, political campaigning, commercial solicitation, chain letters, mass mailings or any other form of spam. Further, you give 7Wiseways limited, royalty free, worldwide, non-exclusive license to use the User Content and communication in developing its 7Wiseways Platform and in any of its marketing or promotional activities.

In your use of the 7Wiseways Platform, you will at all times comply with all applicable laws and regulations.

7Wiseways reserves the right to discontinue any aspect of the 7Wiseways Platform at any time with or without notice at its sole discretion.

 

16. Use of Conduct

7Wiseways Content utilized on the 7Wiseways Platform which shall include but not be limited to trademarks, service marks and logos (“Marks”), process, images, software, graphics are owned by or licensed to 7Wiseways and subject to copyright and other intellectual property rights under the law.

You shall not copy, reproduce, make available online or electronically transmit, publish, adapt, distribute, transmit, broadcast, display, sell, license, or otherwise exploit any Content for any other purposes other than as provided herein or the respective licensors of the Content. 7Wiseways and its licensors reserve all rights not expressly granted in and to the 7Wiseways Platform and the User Content.

You agree not to circumvent, disable or otherwise interfere with security-related features of the 7Wiseways Platform or features that prevent or restrict use or copying of any User Content or enforce limitations on use of the 7Wiseways Platform or the User Content therein.

You understand that when using the 7Wiseways Platform, you will be exposed to Content from variety of sources and by different Users, and that 7Wiseways is not responsible for the accuracy, usefulness, safety, or intellectual property rights of or relating to such Content. You further understand and acknowledge that you may be exposed to Content that is inaccurate, offensive, indecent, or objectionable, and you agree to waive, and hereby do waive, any legal or equitable rights or remedies you have or may have against 7Wiseways with respect thereto, and, to the extent permitted by applicable law, agree to indemnify and hold harmless 7Wiseways, its owners, operators, affiliates, licensors, and licensees to the fullest extent allowed by law regarding all matters related to your use of the 7Wiseways Platform.

 

17. Content and Conduct

You shall be solely responsible for your own Content and the consequences of submitting and publishing such  Content on the 7Wiseways Platform. You affirm, represent, and warrant that you own or have the necessary licenses, rights, consents, and permissions to publish the User Content that you submit; and you grant limited license to 7Wiseways to all patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights in and to such User Content for publication on the 7Wiseways Platform pursuant to these Terms and Conditions for the duration the said User Content is available on 7Wiseways Platform.

You further agree that Content you submit on the 7Wiseways Platform to teach the students will not contain third party copyrighted material, or material that is subject to other third party proprietary rights, unless you have permission from the rightful owner of the material or you are otherwise legally entitled to post the material and to grant 7Wiseways all of the license rights granted herein. Furthermore, you confirm that the content used to teach the students is not: False, inaccurate or misleading; Infringe any third party’s copyright, patent, trademark, trade secret or other proprietary rights or rights of publicity or privacy; Violate any law, statue, ordinance or regulation; defamatory, unlawfully threatening or unlawfully harassing; obscene or contain pornography. Contain any viruses, trojan horses, worms, cancelbots, or other computer programming routines that may damage, detrimentally interfere with, surreptitiously intercept or expropriate any system, data or personal information.

You understand and confirm that you shall not during your use of the 7Wiseways Platforms at any time post or publish any content, comments or act in any way which will amount to harassment of any other User, whether a learner or an educator. If at any given point it comes to the notice of 7Wiseways that you are engaged in any kind of harassment of other Users, then in such a case you agree that 7Wiseways shall have the sole right to suspend/terminate your account with immediate effect and without any notice of such suspension or termination and we also reserve the right in our sole discretion to initiate any legal proceedings against you in such cases.

 

Any and all communication between the student/parent and the teacher shall be done only on Zoom Account of the respective parties.

Any personal contact between the student/parent and teacher is prohibited and any unwarranted communication from the student/teacher’s side is to be brought to the attention of the teacher’s relations teams and in case of any foul play is found on behalf of the teacher, the Company reserve the right to confiscate the teacher’s account balance and deactivate the teacher’s account.

the relationship between you and the students will be strictly limited to the purpose of imparting education or knowledge, or for such purpose as specifically stated in the agreement or terms of engagement communicated to you by the Company and you shall not form any relationship or arrangement (financial or otherwise) with the Learner (including Minors or their parents/legal guardians) which could in any way be deemed to be exploitative or abusive. Do not use child labour in any form.

 

18. Classes and Schedule

When a student is assigned to the Teacher, the student can opt for a “Free Demo Class” with the assigned teacher, and that if the Student is inclined to join the said teacher on a regular basis, the student shall start taking regular classes with the said teacher based on the weekly timetable made on the basis of the teacher’s schedule and availability.

In case the student is not satisfied with the said teacher, the student will be assigned to a new teacher for the said course.

After the weekly timetable of the student is formulated, the teacher can only opt-out of the said schedule after discussing the same with the teacher’s relations team which has been set up to facilitate communication between the student/teacher and parent. Kindly note that the teacher has to be prompt with the changes in schedules.

Cancellation of classes is not encouraged. In case of an expected cancellation kindly contact the teacher’s relations team in advance and in case of an unexpected unforeseen cancellation kindly contact the teacher’s relations team 24 hours in advance. That the cancellation affects the student hence an alternative class time for the said class is to be arranged with the student. Any cancellation done without prior notice shall attract a fine of 50% of the per hour payable to the teacher.

In case of cancellation of 2 or more consecutive classes, involving the teacher’s relations team is mandatory.

However, in the event of an emergency, you can inform the student at least 24 hours in advance(by informing our teacher relations team) and suggest timings for a makeup class. In the interest of ensuring a structured flow of classes, a cancellation without prior notice to the student/teacher relations team might result in a small fine (max 50% of your per hour rate) being levied and might negatively affect your rating.

It is essential that any class you cancel have to be compensated by a makeup class, if possible in advance. At the end of each month, you have to complete at least 4 times your weekly scheduled hours.

 

If you are planning to cancel 2 or more classes consecutively, you have to mandatorily inform the teacher relations team.​​

 

19. Termination

 

7Wiseways will terminate a Users access to the 7Wiseways Platform, if the User is a repeat copyright infringer; the Users breaches any terms of these Terms and Conditions.

Violation of any applicable laws; your use of the 7Wiseways Platform disrupts our business operations or affects any other party/ User; or you have behaved in a way, which objectively could be regarded as inappropriate or unlawful or illegal or which would bring any claims against 7Wiseways. 7Wiseways reserves the right to decide whether any conduct violates these Terms and Conditions for reasons other than copyright infringement, such as but not limited to, pornography, obscenity, or excessive length or any other parameter that 7Wiseways deems fit from time to time.

7Wiseways may at any time, without prior notice and in its sole discretion, terminate a User's account for doing an act in violation of these Terms and Conditions.

We may suspend access to the 7Wiseways Platforms or require You to change Your password if we reasonably believe that the 7Wiseways Platforms have been or are likely to be misused, and we will notify You accordingly. Any termination of Your registration and/or Account or the 7Wiseways Platforms will not affect liability previously incurred by You.

With respect to the teacher, the teacher/contributor is required to give a 1 months’ notice s to ensure a seamless transition without affecting the ongoing classes of the students and that gives the Company enough time to ensure that the student’s classes are adjusted with another teacher. In case of failure to provide a 1 months’ notice, the Company reserves its right to withhold the balance amount in the account of the Teacher.


20. Confidentiality

You will not without obtaining the prior written consent of 7Wiseways, disclose to a third party any Confidential Information that is disclosed to you during the term of your use of the 7Wiseways Platform.

For the purpose of this clause, Confidential Information shall include but shall not be limited to employee details, User list, business model, processes, ideas, concepts, etc. relating to 7Wiseways or 7Wiseways Platform which are not available in the public domain. You acknowledge and agree that the Confidential Information so provided to you shall at all time be the property of 7Wiseways and any breach of the same shall cause irreparable damage to us.


21. Limitation of Liability

To the fullest extent permitted by law, in no event shall 7Wiseways, its officers, directors, employees, or agents, be liable to you for any direct, indirect, incidental, special, punitive, losses or expenses or consequential damages whatsoever resulting from any (i) errors, mistakes, or inaccuracies of user content or any other content available at 7Wiseways, (ii) personal injury or property damage, of any nature whatsoever, resulting from your access to and use of our 7Wiseways platforms, (iii) any unauthorized access to or use of our secure servers and/or any and all personal information and/or financial information stored therein, (iv) any interruption or cessation of transmission to or from the 7Wiseways platform, (iv) any bugs, viruses, trojan horses, or the like, which may be transmitted to or through our 7Wiseways platforms by any third party, and/or (v) any errors or omissions in any user content or any other content or for any loss or damage of any kind incurred as a result of your use of any content posted, emailed, transmitted, or otherwise made available via the 7Wiseways platform, whether based on warranty, contract, tort, or any other legal theory, and whether or not 7Wiseways is advised of the possibility of such damages.

 

We understand that, in some jurisdictions, warranties, disclaimers, and conditions may apply that cannot be legally excluded, if that is true in your jurisdiction, then to the extent permitted by law, 7Wiseways limits its liability for any claims under those warranties or conditions to either supplying you the 7Wiseways platforms again.

 

you specifically acknowledge that 7Wiseways shall not be liable for user content or the defamatory, offensive, or illegal conduct of any third party and that the risk of harm or damage from the foregoing rests entirely with you the 7Wiseways platform is controlled and offered by 7Wiseways from its facilities in India. 7Wiseways makes no representations that the 7Wiseways platform is appropriate or available for use in other locations. Those who access or use the 7Wiseways platform from other jurisdictions do so at their own volition and are responsible for compliance with local law

 

22. Indemnity

To the extent permitted by applicable law, you agree to defend, indemnify and hold harmless 7Wiseways, its parent corporation, officers, directors, employees, and agents, from and against any and all claims, damages, obligations, losses, liabilities, costs, or debt, and expenses (including but not limited to attorney's fees) arising from (i) your use of and access to the 7Wiseways Platform; (ii) your violation of any term of these Terms and Conditions; (iii) your violation of any third party right, including without limitation any copyright, property, or privacy right; (iv) any claim that your User Content caused damage to a third party; or (v) violation of any applicable laws. This defense and indemnification obligation will survive these Terms and Conditions and your use of the 7Wiseways Platform

 

23. Eligibility to use and Acceptance of the Terms and Conditions

You affirm that you are either more than 18 years of age, or possess legal parental or guardian consent, and are fully able and competent to enter into the terms, conditions, obligations, affirmations, representations, and warranties set forth in these Terms and Conditions, and to abide by and comply with these Terms and Conditions. If you are under 18 years of age, then please talk to your parents or guardian before using the 7Wiseways Platform.

7Wiseways reserves the right to refuse access to use the 7Wiseways Platforms to any Users or to suspend and/or terminate access granted to existing registered Users at any time without according any reason for doing so.

We provide these Terms and Conditions with our 7Wiseways Platform so that you know what terms apply to your use. You acknowledge that we have given you a reasonable opportunity to review these Terms and Conditions and that you have agreed to them. You agree and acknowledge that your use of the 7Wiseways Platform is subject to the most current version of the Terms and Conditions made available on the 7Wiseways Platform at the time of such use.


24. Force Majeure

7Wiseways shall not be liable for failure to perform, or the delay in performance of, any of its obligations if, and to the extent that, such failure or delay is caused by events substantially beyond its control, including but not limited to acts of God, acts of the public enemy or governmental body in its sovereign or contractual capacity, war, terrorism, floods, fire, strikes, epidemics, civil unrest or riots, power outage, and/or unusually severe weather.

 

25. Information Technology Act

These Terms and Conditions are published in accordance with the provisions of Rule 3 (1) of the Information Technology (Intermediaries guidelines) Rules, 2011 that require publishing the rules and regulations, privacy policy, and terms and conditions for access or usage of the 7Wiseways Platform.

You are advised not to post any information or messages that are, or that may be construed, as being malicious, defamatory, inappropriate, slanderous, pornographic or otherwise sexually-oriented or that makes attacks on or the otherwise opines or comments on any individuals or groups of individuals, educational institutions or any other entities whatsoever (whether companies, firms, or any other institutions). You also agree not to post any information to which you do not have copyrights or other appropriate permissions to post in a public forum. Your failure to comply with these terms may result in the removal of your postings without prior notice to the User. The IP address of all posts is recorded to aid in enforcing these conditions.

 

26. Other Laws

Certain laws require to maintain data with respect to the 7Wiseways Platform and other personal information in a prescribed format and 7Wiseways will use all the information to the extent required in compliance with the applicable laws and as may be directed or amended from time to time.
 

27. Governing Law and Jurisdiction

The Terms and Conditions are governed by and constructed in accordance with the laws of India, without reference to conflict of laws principles and you irrevocably and unconditionally submit to the exclusive jurisdiction of the courts located in Karnataka, India.

 

28. Modification, Amendment, or Termination

7Wiseways may, in its sole discretion, modify or revise these Terms and Conditions and policies at any time, and you agree to be bound by such modifications or revisions. Your continued use of the 7Wiseways Platform post any modification of the Terms and Conditions shall be taken as your consent and acceptance to such modifications. Nothing in these Terms and Conditions shall be deemed to confer any third-party rights or benefits.

 

29. General

If any part of these Terms and Conditions is unlawful, void, or unenforceable, that part will be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of any remaining provisions. Any notice required to be given in connection with the 7Wiseways Platform shall be in writing and sent to the registered office of 7Wiseways. We do not guarantee continuous, uninterrupted, or secure access to the 7Wiseways Platform, and operation of the 7Wiseways Platform may be interfered with by numerous factors outside our control. Headings are for reference purposes only and in no way define, limit, construe or describe the scope or extent of such section. Out failure to act with respect to any breach by you or others does not waive our right to act with respect to subsequent or similar breaches.

bottom of page