top of page

Často kladené otázky

Co je 7wiseways?

7wiseways je online živá vzdělávací platforma založená IIT Madras Alumni s nejlepšími učiteli.

Kdo jsou učitelé?

Všichni naši učitelé jsou odborníky na dané předměty ve svých příslušných oborech s vynikajícími učitelskými dovednostmi. Naši učitelé byli vybráni po pečlivém výběrovém procesu s mírou konečného výběru nižší než 5%. Většina našich učitelů jsou absolventi špičkových univerzit, kteří mají zájem o výuku.

Jak se mohu účastnit kurzů?

Můžete požádat o třídu zde

Toto je váš uzavírací odstavec sekce FAQ. Vyzvěte návštěvníky, aby se spojili, pokud jejich otázka nebyla zahrnuta nebo řešena v poskytnutých informacích.

bottom of page