top of page
  1. Učitelé by měli mít vždy stylus nebo grafický tablet

  2. Učitelé by měli vždy chodit na kurzy se stabilním širokopásmovým nebo optickým připojením k internetu, a ne s mobilními daty, s rychlostí nahrávání vyšší než 10 Mbps. Vezměte prosím na vědomí, že pokud v lekci dochází k poruchám a vy chodíte na kurzy prostřednictvím mobilních dat a / nebo vaše rychlost nahrávání je nižší než 10 Mbps, lekce by vám nebyla kompenzována

  3. Učitelé by měli vždy brát třídu z počítače na stole a sedět vzpřímeně na židli

  4. Učitelé by měli mít kvalitní sluchátka s funkčním mikrofonem a třídu by vždy brali pomocí sluchátek

  5. Uvědomte si, že se studenty nesmíte sdílet žádné osobní kontaktní informace, včetně telefonních čísel, sociálních médií, adres atd., Pokud vám to 7Wiseways.com výslovně nedovolí. Jakékoli porušení těchto zásad bude mít za následek pokutu rovnající se vaší výplatě za 10 kurzů nebo deaktivaci vašeho účtu a propadnutí zůstatku vašeho účtu.

  6. Učitelé by měli vždy chodit na kurzy z místnosti, která je dobře osvětlená a váš obličej je jasně viditelný a ve správném úhlu

  7. Učitelé by měli pochopit, že nesmíte žádat o podnikání jakékoli povahy od žádného ze studentů / rodičů 7Wiseways nebo je povzbuzovat, aby přestali být patrony 7Wiseways. Jakékoli porušení těchto zásad bude mít za následek deaktivaci vašeho účtu a propadnutí zůstatku na vašem účtu.

  8. Učitelé by měli pochopit, že v případě, že chcete ukončit své sdružení se 7Wiseways, nebo chcete přestat chodit na kurzy pro stávajícího studenta, musíte nám to oznámit alespoň jeden měsíc.

  9. Učitelé by měli pochopit, že můžete pro své studenty absolvovat kurzy pouze pomocí webu 7Wiseways a nikoli žádných aplikací / webů třetích stran, mimo jiné včetně osobního přiblížení, Google-Meet, Skype, účtu atd., Bez předchozího písemného souhlasu od 7Wiseways pro každého studenta zvlášť. Jakékoli porušení těchto zásad bude mít za následek pokutu rovnající se vaší výplatě za 10 kurzů nebo deaktivaci vašeho účtu a propadnutí zůstatku vašeho účtu

  10. Uvědomte si, že TDS (10%) bude odečteno z vaší výplaty a zaplaceno IT oddělení na vaše jméno podle zákonů o dani z příjmu.

Notebook and Pen

Podmínky

bottom of page